top of page
Logo_TESSERUM_full_colors_3.png

TESSERUM

раздава още повече награди. Освен парични награди, вече печелите и TESSERUM точки. 

Точките можете да ги разменяте за награди,ваучери или да пазарувате с тях. 

  МЕСЕЧНА ИГРА 
С TESSERUM
ТОЧКИ

НА 05.02.2022г. ЩАСТЛИВЕЦ ЩЕ СПЕЧЕЛИ 
200 ЛВ

За да се включите в тегленето на наградата трябва да сте спечелили поне една TESSERUM точка през месец Януари 2022

Колкото повече TESSERUM точки сте спечелили през Януари 2022, толкова по-напред в месечното класиране ще сте и ще имате по-голям шанс да спечелите наградата. 

Шансът на всеки потребител зависи от неговото място в месечното  класиране и общия брой потребители в класирането. Ако има 1000 потребителя, то името  първият ще участва 1000 пъти в тегленето, а името на последния (номер 1000) ще участва само 1 път. Името на втория в класиранто ще участва 999 пъти, името на третия 998, името на четвъртия 997 и т.н.  

КЛАСИРАНЕ ЗА МЕСЕЦ

ЯНУАРИ 2022

* Сумата на месечната награда се променя всеки месец.

през 2019 година изплати

над 19000 хиляди парични награди  в над 95 населени места в БЪЛГАРИЯ!

И продължаваме . . .  

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА TESSERUM, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

НЕ ТРЯБВА

ДА ГИ ДЕКЛАРИРАТ В ДАНЪЧНИТЕ СИ ДЕКЛАРАЦИИ!

Съгласно измененията в ЗДДФЛ, влезли в сила от 01.01.2019, всички награди от TESSERUM се облагат с окончателен данък и поради тази причина не е необходимо да се декларират в годишните данъчни декларации и да се издават служебни бележки за изплатените парични награди. 

през 2018 година :

над 17000 хиляди изплатени награди на над 2300 потребителя, които са от над 90 населени места в БЪЛГАРИЯ!  

СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ И ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ 

Всеки потребител на TESSERUM, който през 2018 г е получил парична награда и тя му е била изплатена през 2018 г. трябва да заяви издаването на Служебна бележка и да декларира получените суми в годишната си данъчна декларация, независимо, че данъкът е удържан и платен от TESSERUM. 

За да заявите Вашата служебна бележка, попълнете всички полета от формата и служебната Ви бележка ще Ви бъде изпратена в рамките на 10 работни дни по ел. поща. 

Благодарим Ви! След проверка на данните Ви, ще Ви изпратим Вашата служебна бележка на посочения от Вас адрес на ел.поща.

Годишна данъчна декларация

Всеки потребител на TESSERUM, който през 2018 г е получил парична награда и тя му е била изплатена през 2018 г.,трябва съгласно ЗДДФЛ да декларира получените суми в годишната си данъчна декларация, независимо, че данъкът е удържан и платен от TESSERUM. 

За улеснение на потребителите на TESSERUM, които нямат опит в попълването на годишни данъчни декларации сме разработили образец, който да им помогне  в попълването на годишната данъчна декларация и да покаже нагледнокакво и къде трябва да полълнят. Постарали сме се да бъде в няколко лесни стъпки. 

За ваше улеснение можете да свалите бланка на годишна данъчна декларация и необходимото Приложение 6 от страницата на НАП.

Повече информация за необходимите документи и за процедурата по попълване на данъчна декларация можете да получите от информационния център на НАП на телефон  07001 8700

Obrazec GDD-p1.jpg

Страница 1 от ГДД

1. Попълнете в горния десен ъгъл годината за която подавате Годишна Данъчна Декларация (ГДД) - в случая 2018 г. 

2. В част II попълнете вашите лични данни - ЕГН(1) , име (3.1) , презиме(3.2) , фамилия (3.3) , постоянен адрес (4) , адрес за кореспонденция (5 - ако е същия като постоянния адрес, сложете Х в квадратчето) , мобилен телефон(6.1)  и ел.поща (6.2),.Също така отбележете вашия статут, като маркирате квадрадчета 7,8,9 или 10.  

Примерът, който ние ползваме е, че г-н Петър Иванов Георгиев, живущ в гр. София, бул. Дондуков 15 е спечелил 19,00 лв от TESSERUM, като му е удържан авансов данък в размер на 1,90 лв (10% от 19 лв)  и са му били изплатени 17,10 лв през 2018 г.

Ако в дадено поле за попълване на примерната годишната данъчна декларация има знак "+*" , това означава, че ако имате други доходи или други удържани данъци, трябва да ги добавите към сумите от Служебната бележка, която сме ви издали. Годишната данъчна декларация, показана в този пример е илюстративна и ФИСКАЛ АРТС ООД не носи отговорност за допуснати грешки при попълването на вашата годишна данъчна декларация. Препоръчваме консултация със счетоводител или служител на НАП ако имате каквито и да е неясноти или въпроси. 

 

Obrazec GDD-p2.jpg

Страница 2 от ГДД

1. В част III отбележете на ред 6, че към Декларацията ще приложите и приложение 6 (Образец 2061) . Сложете Х в крадратчето вдясно на ред 6.

Ако имате други доходи, изискващи подаване на ГДД, трябва да отбележите и другите образци. 

В поле 18 трябва да попълните общия брой документи, които прилагате. В нашия случай се попълва 1, но има и знак "+*", което означава, че ако има и други образци трябва да добавите техния брой към 1. 

2. В част IV , поле 1 - попълнете общата сума на изплатените ви награди. Знакът "+*" означава, че ако имате и други доходи, добавете сумата на получените награди към останалите суми и запишете в полето общата сума. 

3. В част IV , поле 3 - попълнете общата сума на изплатените ви награди. Знакът "+*" означава, че ако имате и други доходи, добавете сумата на получените награди към останалите суми и запишете в полето общата сума. 

4. В част IV , поле 7 - попълнете общата сума на удържания ви данък. Знакът "+*" означава, че ако имате други удър-жани данъци трябва да запишете сумата от тях. Ако нямата други данъци, запишете сумата от Служебната бележка.  

5. В част IV , поле 9 - попълнете общата сума на дължим данък за довнасяне. Знакът "+*" означава, че ако имате други данъци за довнасяне трябва да запишете сумата от тях. Ако нямата други данъци, запишете в полето 0. 

  

Obrazec GDD-p3.jpg

Страница 3 от ГДД

1. В част VI ,поле 11 попълнете общата сума на дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката. Знакът "+*" означава, че ако имате други данъци за довнасяне трябва да запишете сумата от тях. Ако нямата други данъци, запишете в полето 0.

3. Попълнете датата на попълване/подаване на годишна данъчна декларация и положете своя подпис в полето "Подпис на декларатора" 

ВАЖНО: Годишната данъчна декларация, показана в този пример е илюстративна и посочените суми важат само за дадения пример - г-н  че г-н Петър Иванов Георгиев, живущ в гр. София, бул. Дондуков 15 е спечелил 19,00 лв от TESSERUM, като му е удържан авансов данък в размер на 1,90 лв (10% от 19 лв)  и са му били изплатени 17,10 лв през 2018 г. и няма други доходи, изискващи подаването на годишна данъчна декларация. 

ФИСКАЛ АРТС ООД не носи отговорност за допуснати грешки при попълването на вашата годишна данъчна декларация. Препоръчваме консултация със счетоводител или служител на НАП ако имате каквито и да е неясноти или въпроси. 

obr2061-Prilojenie 6.jpg

Образец 2061 - Приложение 6

1. В горния десен ъгъл попънете своето ЕГН

2. Попълнете годината за която подавате Годишна Данъчна Декларация (ГДД) - в случая 2018 г. 

3. В част I, поле 1, колона 3 попълнете цифрата 602

4. В част I, поле 1, колона 4 попълнете цифрата брутната сума на изплатените ви награди през 2018 г. Знакът "+*" означава, че ако имате и други доходи, добавете сумата на получените награди към останалите суми и запишете в полето общата сума. 

5. В част I, поле 3 попълнете цифрата брутната сума на изплатените ви награди през 2018 г. Знакът "+*" означава, че ако имате и други доходи, формиращи облагаемия ви доход, трябва да добавите сумата на получените награди към останалите суми и запишете в полето общата сума. 

6. В част II , поле 1,  попълнете общата сума на удържания ви данък. Знакът "+*" означава, че ако имате други удър-жани данъци трябва да запишете сумата от тях. Ако нямата други данъци, запишете сумата от Служебната бележка.  

7. В част III, поле 1.1., колона 2 попълнете ЕИК 2 0 4 8 1 0 5 7 9

8. В част III, поле 1.1., колона 3 попълнете ФИСКАЛ АРТС ООД

7. В част III, поле 1.1., колона 4 попълнете 602

8. 7. В част III, поле 1.1., колона 5 попълнете брутната сума на вашите награди, посочена в служебната бележка. 

НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ

Поради негативното влияние на пандемията от COVID-19 върху икономическата ситуация в страната, Организаторът отлага тегленето на Голямата награда.

Новото теглене на Голямата награда ще бъде на 10.07.2022 г., като Голямата награда  е нов лек автомобил. В тегленето на наградата ще участват всички касови бележки, издадени в периода от 00:00 часа на 22.01.2019 г до 30.06.2022 г. и регистрирани в периода между 00:00 на 22.01.2019 г и 23:59 на 06.07.2022 г. 


 

Следете нашия сайт и нашата Фейсбук страница, за да научавате първи за новите ни игри и награди. 

ХИЛЯДИ НАГРАДИ ОТ 1, 2 и 5 лв. 

Участниците в играта могат да спечелят многобройни награди от 1, 2 и 5 лв. Народът ни казва: "Капка по капка - вир" 

СТОТИЦИ НАГРАДИ ОТ 10 и 20 лв.

Стотиците награди от 10 и 20 лв.,които можете да спечелите са потвърждението на мъдростта: "Колкото повече - толкова повече"

СЕРИОЗНИ НАГРАДИ ОТ 50, 100, 1500 и 3000лв.  

Имате шанс да спечелите тези и останалите награди НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО! 

Мотото ни е:

TESSERUM -

СВАЛИ,

СНИМАЙ, СПЕЧЕЛИ! 

ГОЛЯМА НАГРАДА

НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ

Мъдър човек е казал: "И  най-дългият път е по-приятен в нов автомобил" 

Голямата ни награда НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ ще бъде изтеглена на 10.07.2022

 в живо предаване! 

TESSERUM

ТОЧКИ

Точките позволяват да се печелят предметни награди или да се пазарува с тях. Очаквайте хиляди предложения в нашия магазин. 

bottom of page