• Безжичен Wi-Fi „умен“ смарт контакт
  • Функция “електромер”
  • Таймер с обратно отброяване
  • Таймер по зададен график
  • Периодичен/повтарящ се таймер
  • Функция ноща Led лампа

BROADLINK SP3S WI-FI УМЕН КОНТАКТ С POWER METER / ЕЛЕКТРОМЕР

59,00 лв.Цена